RIXIUS Administration main menu

Hem Om Rixius Vår verksamhet Några kunder Kontakt

Välkommen till Rixius Administration

Redovisning - Deklaration - Bokslut

Om Rixius

Företaget startade 1973 och sålde då bl.a träskor. Nuvarande verksamhet har pågått sedan 1989 och första hemsidan lanserade vi 2004.

Jag som grundat och driver bolaget heter Mats Nilsson.

Vår huvudsakliga inriktning är nu redovisning och bokslut åt mindre företag.

Vanligt folkvett är inte så vanligt längre - oss kan Ni lita på!

Vår verksamhet

Bokföring

Vi ombesörjer löpande bokföring och redovisning för Enskilda firmor, Kommanditbolag, Handelsbolag samt mindre Aktiebolag.

Deklaration

Vi bistår med deklarationshjälp för de företag vi sköter bokföringen åt och hjälper även till med löpande arbetsgivar- och momsdeklarationer.

Bokslut

Vi upprättar även årsbokslut för Aktiebolag, oberoende av brutet räkenskaps- eller kalenderår, där även deklarationshjälp ingår.

Några av våra kunder

Kontakt

RIXIUS Administration HB

Box 7124
SE-187 12 TÄBY


Mail: info@rixius.se
Tel: 08-756 59 15
Mob: 070-756 59 17